Theo Đông Y:
Phao câu gà, vịt là nơi xuất phát ba mạch quan trọng trong Đông Y: nhâm mạch, dốc mạch và xung mạch nên được gọi là nhất nguyên tam kỳ.
Ăn phao câu c̣n để phụ trị các chứng chóng mặt, xáo trộn kinh nguyệt, nhược dương.

Thứ nhất phao câu, thứ nh́ đầu cánh.

Mỗi lần có hội hè đ́nh đám, mối lo hàng đầu của ban tổ chức là phải sắp xếp các chiếu ăn, chia phần ăn làm sao cho đúng với ngôi thứ, vai vế của hàng chức sắc.

Cái phao câu, nôm na là cái đít gà, đă từng là đối tượng của nhiều cuộc tranh chấp, sát phạt nhau. Cái danh vọng tột đỉnh của đám chức sắc là được ngồi chễm chệ giữa làng, vừa liếm vừa mút cái đít kia.

Thứ nhất phao câu, thứ nh́ đầu cánh nghĩa là ǵ ?

Có người hiểu rằng ngon nhất là cái phao câu, ngon thứ nh́ là cái đầu cánh.
Người khác lại hiểu là phao câu chỉ có một miếng, đầu cánh th́ có hai. Do đó phao câu được dành cho người cao nhất trong làng và hai cái đầu cánh là của người thứ nh́.
Không hẳn là như vậy.

Những ai đă đọc bài Nghệ thuật băm thịt gà của Ngô Tất Tố (Ngô Tất Tố, tập hai, Văn Học, 1977, tr.230-235) chắc vẫn c̣n nhớ :

Trích dẫn:
Chiếc phao câu được thằng Mới chặt làm bốn, bày vào một đĩa dành cho đám đàn anh. Cái đầu được chia thành năm, bày vào một đĩa dành cho các cụ. Hai chiếc cánh gà, đôi chân gà được chặt và bày vào một đĩa khác nữa.


Thứ nhất phao câu nghĩa là chiếc phao câu được dành cho chiếu thứ nhất. Làng nào có tiên chỉ th́ ông tiên chỉ, một ḿnh một cỗ, được hưởng cả cái phao câu. Không có tiên chỉ th́ những người được ngồi chiếu nhất cùng hưởng. Làng thằng Mới có bốn người ngồi chiếu nhất nên chiếc phao câu được chia làm bốn phần.

Thứ nh́ đầu cánh nghĩa là chiếu thứ nh́ chia nhau cái đầu gà. Làng nào có nhiều người ngồi chiếu nh́ th́ hết đầu gà có thể dùng thêm cánh gà bù vào.

Đầu cánh là cái đầu và cái cánh chứ không phải là cái đầu (ngọn) của cái cánh. Để tránh hiểu lầm, nên thêm dấu phẩy giữa chữ đầu và chữ cánh.

Sưu tầm .